Huurvoorwaarden

 1. De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen.
 2. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.
 3. Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen vergoeden.
 4. De in artikel 3 bedoelde kosten zullen uiterlijk op de vastgestelde inleverdatum van de fiets contant aan de verhuurder worden voldaan.
 5. Bij inlevering ná de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, te berekenen vanaf het sluitingsuur op de inleverdatum, vermeerderd met een boete van €10,- voor iedere dag dat de fiets te laat wordt teruggebracht.
 6. Te allen tijde is de verhuurder gerechtigd op de eventueel gestorte waarborgsom zijn vorderingen op de huurder ter zake van de huursom en/of een eventuele schadevergoeding te verhalen, onverminderd zijn recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.
 7. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets.
 8. De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets verzorgen.
 9. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
 10. Alle huurartikelen dienen vóór 18:00 uur ingeleverd te zijn, mits anders overlegt.
 11. Het is ten strengste verboden om zich met 2 personen op de fiets te begeven.
 12. Het is ten strengste verboden om de fiets als “mountainbike” te gebruiken
 13. Het is ten strengste verboden om zich met de fiets van of tegen stoepranden af te rijden.
 14. Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.
 15. De door u gereserveerde fiets(en) staan, tenzij anders afgesproken, tot 12:00 uur voor u klaar. Hierna vervalt uw reservering.
 16. U wordt geacht zich te kunnen legitimeren bij het afhalen van de fiets(en)
 17. Houdt u er rekening mee dat de voorraad huurfietsen niet onbeperkt is, bel of mail ons voor de beschikbaarheid.